INFO

Aquesta pàgina web està dedicada a difondre la proposta de reforma constitucional federal elaborada per la Fundació Rafael Campalans. El nostre objectiu és que el document de treball que hem elaborat pugui servir per impulsar un debat obert sobre la necessitat de reformar la Constitució espanyola en un sentit federal.

Esta página web está dedicada a difundir la propuesta de reforma constitucional federal elaborada por la Fundació Rafael Campalans. Nuestro objetivo es que el documento de trabajo que hemos elaborado pueda servir para impulsar un debate abierto sobre la necesidad de reformar la Constitución española en un sentido federal.